m. 27 Oct 1745, Nottingham St. Mary
Samuel JILBORN Sarah TANTUM
aka. Tilbourn (bapts. of Sarah, John & Hannah) John (Bapt Sarah)
bd.
chd.
occ.
dd.
brd.
aka.
bd. ca 1720
chd.
occ.
dd.
brd. 19 Jun 1797, Nottingham St.Nicholas

Children:
Sarah TILBOURN
John TILBORN
Ann TILMAN
Mary JILLBORN
Hannah TILBORN